201308.12
Off
0
  • Cursul de schimb al leului faţă de euro s-ar putea situa la 4,43 in decembrie 2013 şi 4,33 în decembrie 2014
  • Dobânda interbancară ROBOR la 3 luni s-ar putea reduce la 3,70% în decembrie 2013 şi 3,40% în decembrie 2014

Conform opiniilor exprimate de participanţii la un sondaj intern în cadrul Asociaţiei Analiştilor Financiar – Bancari din România (AAFBR), cursul de schimb al leului faţă de euro s-ar putea situa la 4,43 în decembrie 2013 şi 4,33 în decembrie 2014. Estimările pentru decembrie 2013 variază între 4,3 şi 4,5 iar cele pentru decembrie 2014 între 4 şi 4,7.

Dobânda interbancară ROBOR la 3 luni s-ar putea reduce uşor până la nivelul de 3,70% în decembrie 2013, pe fondul relaxării politicii monetare de către BNR. Cotaţia ROBOR la 3 luni pentru decembrie 2014 este estimată la 3,40%. Previziunile pentru decembrie 2013 variază între 3,5% şi 4,3% iar cele pentru decembrie 2014 între 3% şi 4,25%.

Cursul de schimb al dolarului în raport cu euro s-ar putea situa la 1,30 în decembrie 2013 şi 1,25 în decembrie 2014. Estimările pentru decembrie 2013 variază între 1,25 şi 1,36 iar cele pentru decembrie 2014 între 1,20 şi 1,40.


Opinii ale membrilor AAFBR

Notă: Acestea reprezintă opiniile personale ale unor membri ai AAFBR care au participat la sondajul de opinie pe luna în curs şi nu reprezintă punctul de vedere oficial al instituţiilor la care persoanele respective lucrează sau cu care persoanele respective sunt asociate. Opiniile exprimate în acest paragraf pot diferi de rezultatele generale ale sondajului care au fost prezentate mai sus şi care se bazează pe prelucrarea statistică a unui număr mare de răspunsuri primite de la participanţi. Nu toţi participanţii la sondaj au oferit şi o opinie detaliată referitoare la indicatorii economici acoperiţi de sondaj. Acest sondaj este conceput ca o sursă suplimentară de informaţii pentru toţi cei interesaţi. La baza lui stau cele mai bune resurse disponibile membrilor AAFBR în momentul publicării. Informaţiile şi sursele datelor folosite sunt considerate a fi demne de încredere. Cu toate acestea, AAFBR şi afiliaţii săi nu îşi asumă responsabilitatea pentru acurateţea sau gradul de cuprindere al informaţiilor. Sondajul de opinie în rândul membrilor AAFBR şi comunicatul de presă aferent constituie o analiză economică şi nu reprezintă consultanţă pentru investiţii sau o recomandare în acest sens.

Adrian Mitroi, vicepreşedinte AAFBR, lector ASE: Bilanţurile corporaţiilor şi ale indivizilor sunt încă fragile iar protecția la riscul valutar este o grijă care am pus-o pe umerii băncii centrale. Un leu stabil faţă de un euro care se apreciază are efecte favorabile în primul rând prin costuri de producție mai mici. Deficitul de cerere (mai ales cea de import) va rămâne persistent, deci presiunea pentru depreciere va rămâne scăzuta.

Finanţarea deficitului trebuie aşezată pe randamente cât mai lungi, în aşa fel încât să începem să avem dobânzi pe termen mediu în lei cât mai scăzute. Efectul ar fi favorabil pe partea de bilanţ/avere, cu suport pentru psihologia consumatorului dar şi a investitorului (dobânzi mici, riscuri percepute mai mici, valori mai mari ale activelor, optimism).

Replasarea riscurilor acolo unde au fost asumate iniţial va menţine Europa în uşor dezavantaj competitiv al unei monede prea apreciate în raport cu diferenţialul de performanţă economică transatlantic. SUA şi Europa au opţiuni limitate de a contracara superascendenţa economică a Estului (Rusia, Asia); totuşi, America reuşeşte susţinut să se împrumute pe termen lung ieftin dar şi să se bucure de o monedă în scădere (favorabilitate economică mai bună decât Europa) – aşa cum orice agent supraîndatorat transferă ori prin inflaţie ori prin depreciere o parte din povara datoriei către creditorii săi. Pentru noi, importatori de euro (mai puţin decât altădată, cu cont curent pe surplus) şi exportatori de dolari (materii prime mai ieftine) probabil ca este o poziţie mulţumitoare, de aşezare a aşteptărilor de inflaţie pe trend descendent sustenabil.

Adrian Codirlasu, CFA, preşedinte AAFBR: Asupra cursului de schimb îşi va pune amprenta diferenţialul de dobândă aflat în reducere accelerată datorită pe de-o parte trendului de scădere a ratelor de dobândă la lei, iar pe de altă parte trendului de majorare a ratelor de dobândă externe cauzat de iminenta reducere a volumului de expansiune monetara cantitativă de către băncile centrale ale statelor dezvoltate. Un alt impact asupra cursului de schimb va veni din evoluţia atitudinii faţă de risc a pieţelor globale care va determina evoluţia expunerii investitorilor străini pe active financiare româneşti, având în vedere nivelul record de deţineri de titluri de stat de către investitorii străini.

Dorina Cobiscan, membru AAFBR, analist BCR: Estimez că rata anuală a inflaţiei va intra în intervalul ţintit de BNR (2,5%±1pp) începând cu luna septembrie şi va rămâne în cadrul intervalului până la sfârşitul acestui an. Diminuarea presiunilor inflaţioniste, pe fondul unui an agricol bun, al efectului de bază favorabil şi al reducerii TVA la pâine de la 24% la 9% începând din luna septembrie ar putea susţine şi alte tăieri ale dobânzii cheie. Continuarea ciclului de relaxare a politicii monetare prin reducerea dobânzii cheie la nivelul de 4% până la finele acestui an ar putea conduce la scăderea dobânzilor de pe piaţa interbancară (cu efecte pozitive asupra componentei în lei a creditării, mai ales odată cu luarea deciziei de a acorda credite denominate exclusiv în lei prin programul “Prima Casă”), dar în acelaşi timp ar putea pune şi o uşoară presiune asupra monedei locale. Astfel, dobânda interbancară ROBOR la 3 luni ar putea ajunge la 3,7% în decembrie 2013, iar EURRON la 4,5.

Cristiana Barabula, membru AAFBR, analist credite BRD Groupe Societe Generale: Estimez încheierea anului 2013 cu un curs EUR-RON la un nivel de 4,5, sub impactul relaxării dobânzii de politică monetară de către BNR. In 2014 în schimb este posibil să asistăm la o apreciere notabilă a cursului în linie cu creşterea economică durabilă ţintită.


AAFBR este o asociaţie profesională fără scop lucrativ, înfiinţată în luna ianuarie 2008 şi care reuneşte în rândurile sale aproximativ 60 de analişti din sectorul bancar, fonduri de pensii, societăţi de administrare a investiţiilor, societăţi de asigurări şi din piaţa de capital.

Consiliul Director al AAFBR

12 august 2013

Click aici pentru varianta PDF