201306.28
Off
0
  • Banca Nationalã a României ar putea mentine dobânda de politicã monetarã la 5,25% în cadrul sedintei din 1 iulie 2013
  • Ciclul de relaxare a politicii monetare ar putea începe mai târziu în 2013, prin reducerea dobânzii de politicã monetarã si ar putea continua în 2014, prin diminuarea rezervelor minime obligatorii la pasivele în lei si valutã.

Conform opiniilor exprimate de 54% din membrii Asociaþiei Analistilor Financiar – Bancari din România (AAFBR) care au participat la un sondaj intern, Banca Nationalã a României ar putea mentine dobânda de politicã monetarã la nivelul de 5,25% la urmãtoarea sedinþã a Consiliului de Administratie pe probleme de politicã monetarã din 1 iulie 2013. Restul participantilor la sondaj estimeazã o reducere a dobânzii la nivelul de 5%. Rezervele minime obligatorii ar putea rãmâne nemodificate în luna iulie 2013, atât pentru pasivele în lei cât si pentru cele în valutã.

Dobânda de politicã monetarã ar putea fi redusã la nivelul de 4,75% pânã în decembrie 2013 si 4,50% pânã în decembrie 2014. Rezervele minime obligatorii pentru pasivele în lei ar putea fi pãstrate la nivelul de 15% în anul 2013 si apoi reduse la 11% pânã la finele anului 2014.

Click aici pentru varianta PDF