201101.13
Off
0

Sondaj în cadrul Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România cu privire la principalii indicatori macroeconomici şi ai pieţei de capital in anul 2011.

Membrii Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) şi-au exprimat, în cadrul unui sondaj intern, opiniile privind evoluţia a 12 indicatori macroeconomici şi doi indicatori ai pieţei de capital pe parcursul anului 2011. Sintetizarea opiniilor celor care au răspuns la sondaj se regăseşte în tabelul de mai jos.


 

Indicator

Valoare estimată

Intervalul în care variază estimările

1.

Creştere reală PIB (%, 2011)

1,2

0,2 şi 1,7

2.

Rata de politică monetară (%, dec. 2011)

5,75

5,25 şi 6,25

3.

Rata anuală a inflaţiei (%, dec. 2011)

4,3

4,0 şi 4,8

4.

Sold buget general consolidat (% din PIB)

-5,0

-4,4 şi -6,0

5.

Sold cont curent (% din PIB)

-5,5

-4,9 şi -7,2

6.

Investiţii străine directe (miliarde EUR, dec. 2011)

3,5

3,0 şi 4,9

7.

Curs de schimb EUR/RON (medie 2011)

4,23

4,15 şi 4,30

8.

Curs de schimb EUR/RON (dec. 2011)

4,20

4,05 şi 4,30

9.

ROBOR la trei luni (%, medie 2011)

6,0

5,0 şi 6,6

10.

ROBOR la trei luni (%, dec. 2011)

5,6

4,2 şi 6,2

11.

Evoluţie credit neguvernamental (%, dec. 2011)

5,9

2,5 şi 7,7

12.

Evoluţie sold depozite (%, dec. 2011)

5,0

2,0 şi 9,0

13.

BET (puncte, dec. 2011)

6.400

6.100 şi 7.200

14.

BET-FI (puncte, dec. 2011)

30.000

26.170 şi 32.000


Toţi respondenţii la sondaj se aşteaptă la reluarea creşterii economice pe parcursul anului 2011 (mediana este 1,2%), dar şi la persistenţa unei inflaţii ridicate deşi în scădere substanţială faţă de finalul anului 2010 (4,3% în decembrie 2011, însă peste limita superioară a intervalului avut în vedere de BNR).

Referitor la modificarea ratei de politică monetară, cu o excepţie, toţi ceilaţi participanţi la sondaj se aşteaptă la reducerea acesteia în anul 2011. Încadrarea în ţinta de deficit bugetar convenită cu FMI/UE este privită cu scepticism de majoritatea respondenţilor care se aşteaptă la un deficit de circa 5% din PIB faţă de ţinta de 4,4% din PIB. Chiar şi în aceste condiţii sunt de remarcat aşteptările privind reducerea considerabilă a deficitului bugetar pe parcursul anului 2011 comparativ cu anul 2010.

În continuare, deşi participanţii la sondaj se aşteaptă la o uşoară creştere a deficitului contului curent, exprimat ca procent în PIB, ei estimează de asemenea o performanţă mai bună a investiţiilor străine directe în 2011 faţă de 2010.

În cazul cursului de schimb EUR/RON opinia generală este una de stabilitate, însă se poate sesiza în opinii şi o uşoară tendinţă de apreciere a leului faţă de euro pe parcursul acestui an. Şi în cazul ratelor dobânzii (ROBOR la trei luni) se estimează stabilitate cu posibilitate de majorare uşoară dacă ne raportăm la nivelul actual al ROBOR 3M de 5,2%.

Respondenţii la sondaj se aşteaptă la o creştere a soldului creditului neguvernamental ceva mai mare decât în 2010 (5,9% faţă de 3,5% în 11 luni din 2010), precum şi la creşterea soldului depozitelor constituite de companii şi populaţie (5% faţă de 1,9% în 11 luni din 2010).

În cazul pieţei de capital se aşteaptă o creştere de circa 12% în cazul BET (dacă ne raportăm la valoarea actuală de 5.700 de puncte) şi de circa 28% în cazul BET-FI (faţă de valoarea actuală de 23.500 de puncte).

AAFBR este o asociaţie profesională fără scop lucrativ, înfiinţată în luna ianuarie 2008 şi care reuneşte în rândurile sale peste 60 de analişti din sectorul bancar, fonduri de pensii, societăţi de administrare a investiţiilor, societăţi de asigurări şi din piaţa de capital.

Consiliul Director al AAFBR

13 ianuarie 2011