202303.27
Off
0

Cursul european ESG Essentials ajunge si in Romania

Asociatia Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR) in parteneriat cu Institutul de Studii Financiare (ISF) lanseaza in Romania programul ESG Essentials, acesta fiind conceput in vederea facilitarii unei înțelegeri a conceptelor fundamentale in ceea ce priveste tendințele in cadrul tematicilor de mediu, sociale si de guvernanta corporativa (En: Environmental, Social, and Corporate Governance, cunoscut sub acronimul ESG).

ESG Essentials a fost conceput de catre Federatia Europeana a Analistilor Financiari (En: European Federation of Financial Analysts Societies, cunoscut cu acronimul EFFAS) si reprezinta contributia unor specialisti cu reputatie in domeniul financiar din diferite țări europene. Programul este apreciat de catre cei mai angajatori la nivel european, in special din domeniul financiar.

Programul EFFAS ESG Essential abordeaza tendințele in materie de sustenabilitate și importanța acestora pentru companii, inclusiv din perspectiva cadrului de reglementare actual la nivelul Uniunii Europene. Cursul face referinta si la criteriile pe care un produs financiar trebuie sa le indeplineasca pentru a putea fi clasificat ca fiind aliniat la conceptul ESG. De asemenea, sunt abordate strategiile de investitii din perspectiva criteriilor ESG, dar si modalitatile in care un client poate fi consiliat cu privire la luarea de decizii de investitii in instrumente financiare aliniate la conceptul ESG.

ESG Essentials este un program de bază in domeniul ESG, structurat în cinci module si include două studii de caz. Unul dintre ele abordeaza tematica ESG din perspectiva unui produs, iar celălalt din cea a unei firme.

Daniela Ropota, CIIA, CESGA Presedinte AAFBR:

„Aspectele ESG se reflecta la nivelul intregii companii si este nevoie de o intelegere a acestora pe toate nivelurile pentru o buna colaborare si implementare. Programul ESG Essentials are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra tendintelor in ESG pentru diversi specialisti precum analisti financiari, planificatori financiari, consultanti, auditori, furnizori de informatii financiare, specialisti in relatii cu investitorii, manageri si avocati. Prin integrarea ESG in cadrul analizei unei companii se asigura astfel o relationare eficienta si responsabila a companiei cu toate partile implicate. Programul se bucura de recunoastere internationala si poate fi accesat in Romania la un discount semnificativ fata de pretul standard la nivel european, aceasta facilitate fiind acordata prin considerarea puterii de cumparare mai reduse pe plan local.”

Marian Siminică, Director Executiv ISF

”Organizarea în România a programului de formare profesională ESG Essentials, prin care sunt aprofundate cunoștințele despre factorii de mediu, sociali și de guvernanță corporativă, reprezintă o oportunitate pentru toți cei interesați de implementarea noilor principii în organizațiile în care activează. Sunt create astfel premisele pentru alinierea practicilor naționale la tendințele manifestate la nivel european, în ceea ce privește implementarea factorilor ESG. Parteneriatul încheiat cu AAFBR pentru oferirea unui program de instruire armonizat la nivel internațional ne onorează și am convingerea că va contribui la creșterea gradului de profesionalizare a celor implicați în acest proces”.

Dr Jesus Zaballos, Presedinte EFFAS

“For years, EFFAS has had a strong position in developing standards for the reporting of extra financials. I can recall a paper from early 1994 titled “Environmental Reporting & Disclosures” published by EFFAS’ Commission on Accounting, today the Financial Reporting Commission. In this historical paper, Javier de Frutos, Kaspar Müller, Klaus-Ulrich and Hugo Haarbosch addressed what were the current problems at that time that financial analysts had to face when working with environmental matters and it explored how this topic related to companies. It also discussed the setting of standards for environmental accounting and how further information should be provided to financial analysts in order to make investment decisions. This all before ESG was called ESG. So, EFFAS can be proud of being a pioneer with a track record dating back to the early 90´s.

In October 2007 the EFFAS Commission on ESG (CESG) was founded with the objective of facilitating the integration of non-traditional aspects of corporate performance in the area of ESG into investment processes. Since 2009, EFFAS has supported the integration of non-financial indicators and ethics into investment decisions and pushed for management with rigor and professionalism. In 2010, EFFAS published the first ESG KPIs. 2014 saw the launch of the CESGA programme and seven years and counting of continuing its commitment to drive the integration of extra-financial information in classic investment methods. As a pioneer in delivering structured training on ESG, EFFAS launched its ESG Essentials® programme 2021.

According to Regulation (EU) 2019/2088 (SFDR), as of 10th March 2021 participants in financial markets and financial advisers have had to report on the integration of sustainability risks and the analysis of adverse incidences regarding sustainability in their processes and provide information on sustainability regarding financial products. For adequate advice and transparency in these matters, it is essential that participants in financial markets, advisors, and information providers have a basic knowledge of ESG.

The ESG Essentials® is the choice for professionals in finance who want to get ahead and understand the global megatrends and equip themselves with the knowledge to navigate an evolving regulatory landscape to demonstrate they have acquired an understanding of the fundamentals of ESG to complement their professional knowledge in compliance with the regulatory requirements.

During its pilot year in Spain and Germany the EFFAS ESG Essentials surpassed 1,000 title holders. Therefore, we trust in the success of the ESG Essentials in the Romanian market launched by our member Society AAFBR.”

Federația Europeană a Societatilor de Analisti Financiari (EFFAS) va acorda diploma ESG Essentials candidaților care promovează examenul dupa parcurgerea intregului program de studiu.

Costul standard al programului la nivel european este de 510 euro + TVA/candidat. In Romania, acesta poate fi insa accesat la un discount important, tinand seama de puterea  de cumparare mai redusa. Astfel, costul programului in Romania este de 460 euro + TVA euro/candidat.

Costul include patru luni de acces la platforma de învățare online si dreptul de a participa la un examen.

Inscrierea in program se poate realiza prin intermediul AAFBR la adresa de mail: office@aafb.ro, sau prin partenerul nostru, Institutul de Studii Financiare, la adresa de mail training@isf.ro.

Despre AAFBR

Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) reunește în prezent peste 100 de membri cu un nivel înalt de pregătire și experiență profesională în bănci, societati de administrare a fondurilor de pensii, societăți de administrare a investițiilor, societăți de servicii de investiții financiare, societăți de asigurări și leasing, companii de consultanță și audit fiscal-contabil și companii multinaționale.

AAFBR este membră a Federației Europene a Analiștilor Financiari (The European Federation of Financial Analysts Societies-EFFAS), o federație cu 60 de ani de activitate cu profil financiar din Europa. De asemenea, Asociația are un parteneriat cu ACIIA (Association of Certified International Investment Analysts-ACIIA), o organizație cu peste 20 de ani de activitate, formată din 22 de asociații naționale si EFFAS. Împreuna, cele doua organizații internaționale susțin educația financiară la nivel internațional pentru profesioniști în domeniul financiar.

Despre ISF

Institutul de Studii Financiare, fondat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, este un centru de excelență în domeniul studierii piețelor de profil și derulării programelor de educație financiare pentru asigurarea competențelor, aptitudinilor și cunoștințelor personalului instituțiilor financiare și a personalului ASF și pentru creșterea nivelului de educație financiară al consumatorilor de servicii și produse financiare non-bancare. Pe termen lung, ISF îşi propune alinierea activităţii la cerinţele europene, trecerea de la acumularea de cunoștințe la acumularea și evaluarea de competențe, furnizarea de programe de formare profesională pentru domeniul financiar nebancar adaptate noilor procese organizaţionale, determinate de cerinţele legislative, de dinamica pieţei și a cadrului european, contribuind la maturizarea pieţei financiare nebancare din România, la crearea capacităţii acesteia de a face faţă concurenţei induse de globalizare sau efectelor crizelor economice.

Despre EFFAS

EFFAS este o organizație non-profit înființată în 1962. Misiunea sa este de a fi un formator de opinie si un furnizor de educatie in domeniul financiar la nivel european.

EFFAS este organizația-umbrelă a 14 societăți naționale locale de profesioniști în investiții din Europa, reprezentând peste 18.000 de analişti financiari, administratori de active, manageri de fonduri de pensii, specialiști în finanțe corporative, manageri de risc și trezorieri și alte profiluri profesionale ale profesiei de investitori.