201212.19
Off
0
  • Asociatia Analistilor Financiar – Bancari din Romania (AAFBR) a devenit membru afiliat al Association of Certified International Investment Analysts (ACIIA) începând din luna decembrie 2012
  • AAFBR pune la dispozitia profesionistilor din domeniul financiar douã noi certificãri internationale, Certified European Financial Analyst (CEFA) si Certified International Investment Analyst (CIIA)
  • AAFBR pune la dispozitia membrilor asociatiei burse pentru obtinerea certificatului CIIA

AAFBR a devenit membru afiliat al ACIIA în urma deciziei consiliului acesteia din data de 10 decembrie 2012.

Începând din anul 2013, profesionistii din domeniul financiar din România pot opta pentru douã noi certificãri, recunoscute la nivel international: CEFA si CIIA.

  • CEFA: Foundation Level + National Exam
  • CIIA: Final Level + National Exam

De aceste douã certificãri pot beneficia toti cei interesati de pregãtiri suplimentare pentru cariera si activitatea profesionalã, fie cã sunt la începutul carierei (CEFA) sau cu minim 3 ani de experientã în domeniu (CIIA).

Certified International Investment Analyst (CIIA) este o calificare profesionalã recunoscutã international pentru persoanele care lucreazã în domeniul financiar si al investitiilor. CIIA este in momentul de fatã recunoscutã si sustinutã de federatiile internationale EFFAS & ASIF si de asociatiile nationale / regionale pentru profesionistii din finante si investitii. Înfiintatã în anul 2000, ACIIA este o organizatie internationalã de tip umbrelã pentru asociatiile nationale si regionale de profesionisti, reprezentând peste 60.000 de analisti, consultanti de investitii, manageri de fonduri de investitii etc. Calificarea profesionalã CIIA aratã faptul cã detinãtorul ei are aptitudini si cunostinte necesare profesionistilor din marile centre financiare ale lumii.
Consiliul ACCIA a agreat recent un program de granturi si burse de studiu pentru promovarea si încurajarea trainingului CIIA.

Înscrierea pentru obtinerea unei burse este momentan disponibilã doar pentru cei care au calitatea de membrii ai AAFBR. Mai multe detalii pot fi gãsite pe site-ul nostru.

AAFBR este o asociatie profesionalã fãrã scop lucrativ, înfiintatã în luna ianuarie 2008 si care reuneste în rândurile sale aproximativ 80 de analisti din sectorul bancar, fonduri de pensii, societãti de administrare a investitiilor, societãti de asigurãri si din piata de capital.

Consiliul Director al AAFBR

Click aici pentru varianta PDF