200908.06
Off
0

În cadrul celei mai recente întâlniri anuale a membrilor săi desfăşurată la Vilnius, Lituania, EFFAS (The European Federation of Financial Analysts Societies) a aprobat aderarea AAFBR (Asociaţia Analiştilor Financiar-Bancari din România). În conformitate cu misiunea sa, EFFAS continuă să promoveze integrarea, diversitatea şi crearea valorii, toate acestea conducând în final la integritate, competenţă profesională şi comunicare în rândul membrilor săi.

EFFAS este o federaţie ce cuprinde 25 de societăţi naţionale din domeniul investiţiilor din Europa, reprezentând aproximativ 15.000 membrii din domeniul cercetării pieţelor de capital, a obligaţiunilor, a managementului activelor, a portofoliilor de investiţii şi a consultanţei în domeniul investiţional. Scopul său este stabilirea de standarde pentru specialiştii care lucrează în domeniul investiţiilor în ceea ce priveşte comunicarea, integritatea şi competenţa profesională, exprimarea unor opinii cu privire la hotărârile Uniunii Europene în domeniu, concomitent cu recunoaşterea şi respectarea caracteristicilor individuale ale pieţelor financiare.

Politica EFFAS vizează sprijinirea aderării unei singure organizaţii din fiecare stat, iar AAFBR a reuşit să dovedească ataşamentul său faţă de valorile EFFAS prin adoptarea principiilor de  conduită etică şi oferirea unei largi reprezentativităţi în rândul profesiei de analist financiar în România.

Înfiinţată în ianuarie 2008, AAFBR este o organizaţie profesională cu peste 50 de membri din toate zonele pieţei financiare româneşti, precum: bănci, societăţi de asigurări, companii de  brokerage, fonduri de pensii private, instituţii financiare internaţionale.

Consiliul director EFFAS

Consiliul director AAFBR

6 august 2009


Press Release regarding the Affiliation of AAFBR to EFFAS

At the last AGM meeting held in Vilnius, Lithuania, EFFAS (The European Federation of Financial Analysts Societies) was pleased to accept the affiliation of AAFBR (Romanian Association of Financial Banking Analysts). EFFAS thus continues its mission to promote integration, build on diversity and create wealth, all these finally leading to integrity, qualification and communication.

EFFAS is a Federation of 25 national societies of investment professionals in Europe, representing around 15,000 professionals in Equity/Bond Research, Asset/Portfolio Management and Investment Advice. Its overall aim is to set standards for investment professionals in communication, ethics and qualification, to exert influence on EU guidelines and to recognize and respect regional market  characteristics.

The EFFAS policy is to support the affiliation of a single organisation from each country, and AAFBRsucceeded in proving its commitment to EFFAS values by adopting the code of conduct and offering a large representation of the financial analyst profession in Romania.

Set up in January 2008, AAFBR is a professional organisation with more than 50 members from all areas of the Romanian financial market: banks, insurance companies, brokerage companies, private pension funds, international financial institutions.

EFFAS Board

AAFBR Board

31 July 2009